Paineilmaa energiatehokkaasti

Kymmenen tapaa pienentää energiakustannuksia ja CO2 päästöjä

Energiakustannukset nousevat jyrkästi ja paineilman osuus kaikesta teollisuuden kuluttamasta energiasta on noin 10 %.  Monet yritykset tekevät nyt selvityksiä mitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa kustannusten minimoimiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Yrityksillä ei ole varaa olla reagoimatta, ja niiden on etsittävä tapoja vähentää energiankulutusta. Kompressorin 10 vuoden elinkaarikustannuksesta jopa yli 90% koostuu energiakustannuksesta. Aikaisemmin luku oli noin 75%. Tämä ero osoittaa dramaattisesti energiakustannusten muutoksen, vaikka kompressorit itsessään ovat nykyään entistä energiatehokkaampia.

Energiaintensiivisille organisaatioille on nyt hyvä hetki hyödyntää Ingersoll Randin maksuton paineilmajärjestelmän System ScoreCard-arviointi. Arviointi osoittaa energia- ja kustannussäästömahdollisuudet paineilmajärjestelmässä. Lataa esite.

Pienennä hiilijalanjälkeä

1. Oikea tekniikka

On tärkeää, että paineilmajärjestelmä on oikein mitoitettu ja ilman laatu vastaa tuotannon vaatimuksia. Oikean kompressorin valitsemiseksi, sinun pitää tietää paineilmatarpeen lisäksi myös parametrit kuten käyttöpaine, tilavuusvirta ja ISO 8573-1 standardin mukainen vaadittu paineilman laatu.

2. Tehokas jälkikäsittely

Jälkikäsittelylaitteisto vaikuttaa merkittävästi paineilman laatuun ja järjestelmän tehokkuuteen sekä järjestelmän ympäristövaikutuksiin. IR:n paineilman jälkikäsittelyratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan itse. Voit olla varma, että niiden laatua valvotaan korkeimpien standardien mukaisesti.

3. Auditoi säännöllisesti

Uutta järjestelmää suunniteltaessa tai, kun vanhaa järjestelmää päivitetään, tulisi aina tehdä energiakatselmus. Se on helpoin tapa selvittää nykyisen järjestelmän parannuskohteet! Katselmus kannattaa suorittaa aika-ajoin sillä järjestelmä ja tekniikat muuttuvat.

4. Vältä tyhjäkäyntiä

Kompressorien kuormittamaton käynti sekä tyhjäkäynti, eli, kun kompressori käy, mutta ei tuota ilmaa, maksaa rahaa ja tuhlaa energiaa. Tarkista järjestelmäsi ohjaus eli onko tyhjäkäynti ja jatkuva keventäminen todella tarpeellista. Paremmalla ohjauksella ja säätötekniikalla voit säästä kustannuksia merkittävästi.

5. Mukautuva paineilmajärjestelmä

Mikäli kestävyys ja ympäristötietoisuus ovat tärkeitä yrityksellenne, taajuusmuuttajaohjatut kompressorit ovat tehokas ratkaisu.  Taajuusmuuttajaohjatun kompressorin tuotto mukautuu paineilman kulutukseen moottorin nopeutta säätelemällä. Näin paineilmaa tuotetaan juuri tarvittava määrä. Varmista kutienkin, että kompressori on mitoitettu oikein. Yli- tai alimitoitettu kompressori heikentää tehokkuutta.

6. Korjaa paineilmavuodot

Paineilmanvuodot aiheuttavat merkittävää energiahukkaa järjestelmissä. Vuotojen seurantaa ja korjausta tulisi toteuttaa suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Tarkista, että vain tarvittavat sulkuventtiilit ovat auki, korjaa vialliset lauhteenpoistoventtiilit sekä vuotavat putket ja liitokset. Vuotojen vähentäminen vähentää myös CO2 päästöjä.

7. Lämmöntalteenotto

Tiesitkö, että 70-90% kompressorin käyttämästä energiasta voidaan ottaa talteen lämmöntalteen-ottojärjestelmän avulla? Tällä tavoin voit vähentää käyttökustannuksia ilman, että lisäenergiaa tarvitsee ostaa muulla tavoin. Samalla vähennätte CO2 päästöjä parannatte hiilijalanjälkeänne.

Tutustu tarkemmin.

8. Riittävä säiliökapasiteetti

Säiliötilavuus vaikuttaa suoraan järjestelmän luotettavuuteen ja energiatehokkuuteen. Varmista, että säiliötilavuutta on riittävästi teidän järjestelmävaatimuksiin. Yleensä mitä paremmin kompressorien ohjaus on sovitettu kysyntään (muuttuvatuottoiset), sitä pienempi säiliötilavuus tarvitaan. Kiinteänopeuksiset järjestelmät vaativat enemmän säiliötilavuutta, että vältytään jatkuvalta kompressorien kuormitus/kevennys –vaihtelulta. Samalla vähennetään laitteiston kulumista ja energiatehokkuus paranee.

9. Älä tee ylipainetta

Linjasuodattimia ja kuivaimia hankittaessa tulee laatuvaatimusten (ISO12500-1) lisäksi kiinnittää huomiota myös mitoitukseen. Jälkikäsittelylaitteistolla tulisi olla pienin mahdollinen virtausvastus eli painehäviö sillä se vaikuttaa suoraan kompressorien energiantarpeeseen. Myös linjapaineen pitäminen mahdollisimman alhaisena tuo energian säästöjä. Mitä korkeampaa painetta tehdään, sitä enemmän energiaa kulutetaan. Jälkikäsittelylaitteisto kannattaa optimoida siten, että painehäviöt jäävät mahdollisiman pieniksi. Lisäksi esim. suodattimien painehäviö kasvaa käyttöiän myötä eli suodat-timien vaihto kannattaa tehdä ajallaan.

10. Muista huolto

Valmistajan alkuperäiset varaosat varmistavat laitteiston energiatehokkaan ja varman toiminnan. Huoltosopimuksella taas varmistat, että laitteiston ennakkohuollot suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaan oikea-aiksesti.

Tutustu huollon palveluihin.

Kysy lisää?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme palaavat pian asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.